Problem 1-14

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-14. จงหาโมเมนต์รอบจุด O

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด