Problem 1-20

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-20. แรงที่ไม้ค้ำยัน AB ทำกับหลังคาเป็น 57 lb จงหาโมเมนต์รอบแกน x ที่เกิดจากแรง 57 lb ที่ทำกับหลังคา

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด