Problem 3-8 (section method)

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

3-8. จงหาแรงในชิ้นส่วน CD

 

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 3 เฉลยแบบฝีกหัด