Problem 1-2

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-2. จงหายูนิตเวกเตอร์ต่อไปนี้

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด