Problem 3-7 (section method)

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

3-7.  จงหาแรงในชิ้นส่วน CG

 

 

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 3 เฉลยแบบฝีกหัด