Problem 1-30

บทเรียนนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนใน คอร์สเรียน เท่านั้น

1-30. จงแทนที่แรงทั้งสองด้วยแรงลัพธ์ R และหาระยะระหว่างจุด A กับแรง R  ตามแนวแกน y

กลับไปที่: Mechanics (Statics) > Lesson 1 เฉลยแบบฝึกหัด